2016 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauja Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų redakcija

2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-68 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinti ir nauja redakcija išdėstyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai, kurie įsigalioja nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu įsakymo projektą parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Rengiant įsakymo projektą buvo siekta patikslinti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslus, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, kuris atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reikalavimus ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos struktūrą.

Šiuo metu galiojantys Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (toliau – Metodiniai nurodymai), nebuvo keisti daugiau kaip 10 metų, juose yra daug neaktualių, perteklinių teisės aktų nuostatų ir nuorodų į nebegaliojančius teisės aktus. Metodiniai nurodymai išdėstyti nauja redakcija atsižvelgiant į tai, kad yra pasikeitę Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatyti atvejai (šiuo metu tai atvejai, kai nustatomos ar tikslinamos sanitarinės apsaugos zonos ir neatliekamas poveikio aplinkai vertinimas). Dokumente naujai išdėstomi reikalavimai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimui ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos struktūrai, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo sritį reguliuojančių teisės aktų nuostatas bei pasiūlymus ir rekomendacijas dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, parengtus įgyvendinant visuomenės sveikatos projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

Naujoje Metodinių nurodymų redakcijoje atsisakyta nuostatų, susijusių su planuojamos ūkinės veiklos poveikio darbuotojų ir vartotojų sveikatai vertinimu (atsižvelgiant į tai, kad atskiras poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas Tvarkos apraše nustatytais atvejais, t. y. kai nustatomos ar tikslinamos sanitarinės apsaugos zonos ribos, todėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio darbuotojams ir vartotojams vertinimas nėra aktualus nustatant sanitarinės apsaugos zonos ribas), poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rūšių, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo organizavimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimui pateikiamos informacijos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų naują redakciją galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės „Paslaugos−Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas“ skiltyje.

 

Parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja Ramunė Poliakovienė

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...