Dokumentinis filmas – „ES parama: būkime sveiki!“

Dokumentinis filmas 2007–2013 ES struktūrinių fondų paramos sveikatos sektoriui tema buvo sukurtas 2015 m. spalio-lapkričio mėnesiais. Filmą sukūrė UAB „Vadybos ir konsultacijų grupės“ projektų vadovas Laurynas Andriušis, glaudžiai bendradarbiaujant su Ryšių su visuomenei skyriumi ir Europos Sąjungos paramos skyriumi. Filmu buvo siekiama atkleisti 2007–2013 ES struktūrinių fondų paramos rezultatus iš gydytojų, projektų vykdytojų, pacientų (per gyvas istorijas), visuomenės perspektyvų, kartu pristatant ir Lietuvą.

Filmu siekta atspindėti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas; sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 1 uždavinio „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“ sričių įgyvendinimo, priemonių VP3-2.1-SAM-01-V priemonė „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“, VP3-2.1-SAM-02-V priemonė „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“, VP3-2.1-SAM-04-V priemonė „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“, VP3-2.1-SAM-05-V priemonė „Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“, VP3-2.1-SAM-06-V priemonė „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“, VP3-2.1-SAM-07-V priemonė „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas‘,VP3-2.1-SAM-08-R priemonė „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“, VP3-2.1-SAM-09-R priemonė „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“, VP3-2.1-SAM-10-V priemonė „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ ir kt. įgyvendinimo turinys.

Kuriant filmą, buvo atsižvelgta į tai, kad jį žiūrės ir Europos Sąjungos šalių auditorija. Yra atskira filmo įgarsinto anglų kalba versija.

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...