Informacija Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl privačių interesų deklaravimo

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Korupcijos prevencijos skyrius įvertinęs SAM pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus duomenis apie gydytojų, odontologų, farmacijos specialistų privačių interesų deklaravimą, nustatė, kad beveik visose įstaigose yra darbuotojų, dėl neaiškių, įtarimą keliančių priežasčių, nepateikusių privačių interesų deklaracijų.

SAM, vykdydama korupcijos prevenciją sveikatos priežiūros sistemoje, siekdama užtikrinti skaidrų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nešališką farmacijos paslaugų teikimą, racionalų bei efektyvų valstybės išteklių naudojimą, viešųjų interesų viršenybę prieš privačius interesus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje (VPIDVTĮ) įstatymu, informuoja, kad asmenys, kurie nepateikė privačių interesų deklaracijų, t. y. pažeidė VPIDVTĮ įpareigojančias nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka (VPIDVTĮ 24 straipsnis).

VPIDVTĮ 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta valstybės įstaigų vadovų pareiga kontroliuoti darbuotojų VPIDVTĮ vykdymą.  Šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jei yra gauta pagrįsta informacija apie tai, kad asmuo nevykdo minėto įstatymo reikalavimų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai savo iniciatyva arba Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (Komisija) pavedimu atlieka pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos patikrinimą. Pažymėtina, kad ši įstatymo nuostata kaip analogija taikoma ir kitiems, privačius interesus privalantiems deklaruoti, asmenims, t.y. gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 2021 straipsnyje numatyta administracinė atsakomybė už VPIDVTĮ draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų pažeidimą. Šiame straipsnyje numatytos sankcijos –  bauda nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų  šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų; tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų). Pagal ATPK 2591 administracinės teisės protokolą surašo Komisija ar jos įgalioti asmenys. Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 5 punkte nurodyta, kad Komisija turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir kreiptis į teismą dėl administracinių nuobaudų skyrimo asmenims, padariusiems VPIDVTĮ pažeidimus.

SAM, siekdama užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sprendimus priimantys asmenys laikytųsi nešališkumo, skaidrumo ir interesų konflikto savo veikloje vengimo principų, prašo užtikrinti nedeklaravusių asmenų[1] (ir gydytojų rezidentų) deklaracijų pateikimą iki 2015 m. lapkričio 2 d. (išskyrus asmenys, kurie dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogos) šiuo metu nevykdo pareigų). Taip pat prašome pateikti asmenų, nedeklaravusių privačių interesų, sąrašą nurodant vardą ir pavardę bei priežastį, pateisinančią deklaracijos nepateikimą iki nurodyto termino.

SAM,  gavusi informacijos apie galimus VPIDVTĮ pažeidimus, imsis šių veiksmų:

  •  įpareigos įstaigos vadovą atlikti darbuotojo, nevykdančio pareigos deklaruoti privačius interesus, veiklos patikrinimą ir siūlys kelti klausimą dėl drausminės (tarnybinės) nuobaudos darbuotojui skyrimo;
  • informuos Komisiją apie galimus VPIDVTĮ pažeidimus, prašydama atlikti tyrimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir priimti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnyje 1 dalyje numatytus sprendimus (pripažinus, kad asmuo pažeidė VPIDVTĮ, pareikšti įspėjimą, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijoms, kreiptis į teismą dėl valstybės tarnybos santykių, darbo sutarčių ir sandorių, nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiais).

 

[1] Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad gydytojas  –  medicinos gydytojas, gydytojas rezidentas, šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas.

Vilma Srogė

Sveikatos apsaugos ministerijos

Korupcijos prevencijos skyriaus

vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 205 3372

El. p.  vilma.sroge@sam.lt

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...