Investicijos į mūsų ateitį. ESI fondų naudojimas siekiant geresnės ir prieinamesnės sveikatos priežiūros

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Martinas Seychellis

Kaip Europos mokesčių mokėtojų pinigai leidžiami sveikatos srityje? Gavus paramos iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų), investicijos į sveikatos sritį 2014–2020 m. bus orientuotos į rezultatus ir grindžiamos poreikiais. Šių fondų paskirtis – padėti mažinti sveikatos priežiūros skirtumus ir pasiekti, kad visiems ES piliečiams būtų lengviau naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Trumpai tariant, užtikrinti sąžiningesnes, geresnes sveikatos priežiūros paslaugas visiems.

Portalo „Sveikata-ES“ informacinis biuletenis 164

Investicijos į sveikatos sritį, kurioms bus skirta parama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo, bus numatytos konkretiems tikslams, pavyzdžiui, pirminės sveikatos priežiūros sistemos ir bendruomenės priežiūros stiprinimui, sveikatos ugdymui ir ligų prevencijai, vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos programoms, tęstiniam medicininiam mokymui ir e. sveikatai.

Fondų lėšos taip pat bus naudojamos moksliniams tyrimams ir inovacijoms sveikatos priežiūros srityje, įskaitant sveikatos sektoriuje veikiančias MVĮ, sveikatos institucijų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimui bei programoms, kurių tikslas – energijos vartojimo efektyvumo ligoninėse gerinimas arba pavojingų medicininių atliekų tvarkymas.

Investicijos į sveikatos infrastruktūrą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu yra tikslingesnės ir geriau parengtos negu ankstesniais programavimo laikotarpiais ir pagal naujas 2014–2020 m. ESI fondų taisykles turi atitikti nacionalines arba regionines strategines politikos sistemas. Taigi jos bus labiau orientuotos į tvarius rezultatus.

Šių investicijų taikymo sritis ir biudžetas įvairiose šalyse skiriasi, tačiau apskritai 28 valstybės narės planuoja 2014–2020 m. vien sveikatos infrastruktūrai išleisti 3,8 mlrd. eurų ir dar 9,5 mln. eurų IRT naudojimui sveikatos srityje. Be to, daugiau kaip 4 mlrd. eurų numatyta skirti „lankstesnėms“ su sveikata susijusioms investicijoms (bendrai sveikatos ir socialinei priežiūrai, vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srities veiksmams).

Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas glaudžiai bendradarbiauja su Regioninės ir miestų politikos bei Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniais direktoratais, kurie atsakingi už ESI fondus, šių fondų lėšų investavimo į sveikatą klausimais – pataria dėl sveikatos politikos prioritetų, dalyvauja tarnybų tarpusavio konsultacijose dėl visų ESI fondų programavimo dokumentų ir tarnybų tarpusavio bei dvišaliuose susitikimuose su valstybėmis narėmis. Be to, Sveikatos ir maisto saugos GD atliko pagrindinį vaidmenį apibrėžiant vadinamąsias „ex-ante“ sąlygas, susijusias su sveikata, kurių laikymasis yra būtina sąlyga siekiant naudoti ESI fondų lėšas investicijoms į sveikatos sritį.

ESI fondų investicijos nėra skirtos tik tam tikroms gyventojų grupėms pamirštant apie kitas – jos naudingos mums visiems ir padeda siekti tikslo suteikti visiems Europos piliečiams vienodas galimybes nugyventi ilgą, sveiką ir produktyvų gyvenimą.

Portalo „Sveikata-ES“ informacinis biuletenis 164

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...