Kovai su diabetu ir lėtinėmis ligomis bus sukurtos visa apimančios strategijos

2014 m. pradėtas vykdyti Europos Komisijos inicijuotas jungtinės veiklos projektas „Lėtinių ligų prevencija ir sveiko senėjimo visą gyvenimą skatinimas“ (JA-CHRODIS), kuriame dalyvauja ir VUL Santariškių klinikų specialistai. Minint Pasaulinę sveikatos dieną, JA-CHRODIS projekto vykdytojai pristato strateginį dokumentą, kuriame įvardija pagrindines nacionalinių diabeto planų (NDP) kūrimo, įgyvendinimo ir tvarumo užtikrinimo priemones bei kliūtis, su kuriomis susiduriama Europoje.

Dokumentu išreiškiama parama projekte dalyvaujančioms šalims, kurios siekia sukurti veiksmingą ir išsamią diabeto bei kitų lėtinių ligų prevencijos bei valdymo strategiją. Čia  pateikiamas Europos NDP žemėlapis ir dalijamasi gerąja praktika.

Reikia pripažinti, jog Europos šalys daro pažangą ir kuria sistemingą politinį atsaką diabeto keliamiems iššūkiams, vis tik diabeto prevencijai ir priežiūrai skiriamos investicijos ir įvairių strategijų įgyvendinimas nėra tolygus.  Dėl to didėjo diabeto keliama našta ir šios ligos poveikis tiek asmens gyvenimui, tiek visai sveikatos sistemai.

Naujausi Tarptautinės diabeto federacijos (IDF) pateikti skaičiai rodo, kad 2015 metais pasaulyje gyveno 415 milijonų cukriniu diabetu sergančių žmonių. Diabetas labai susijęs su didele asmenine, socialine ir ekonomine našta. Europos regione vien šios ligos gydymui skiriama 9 % visai sveikatos priežiūrai numatytų lėšų.

Strateginiame dokumente išvardinti įvairūs veiksniai, kurie prisideda prie nacionalinių diabeto planų kūrimo, įgyvendinimo ir tvarumo užtikrinimo – tai nacionalinis (ar regioninis) vadovavimas, visų suinteresuotų šalių dalyvavimas, atstovavimas pacientams rengiant planą ir jį įgyvendinant, bei skiriami ištekliai.

Šalys yra išsikėlusios ir svarbiausius uždavinius: plėtoti visa apimantį, tarpsektorinį požiūrį į diabetą bei tyrinėti ir diegti veiksmingus NPD įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo mechanizmus. Tai leistų šalims mokytis iš turimos patirties ir taikyti įgytas žinias lėtinių ligų priežiūrai.

„Norint paremti šalių pastangas sukurti veiksmingą strategiją kovai su diabetu, labai svarbu gerai suvokti jų galimybes ir pagrindines kliūtis“, – sako Slovėnijos Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto (NIJZ) atstovė dr. Jelka Zaletel.

„Ypatingai svarbu, kad aukščiausiu politiniu lygiu būtų įsipareigota skirti daugiau dėmesio diabeto, o dar plačiau tariant – lėtinių ligų prevencijai ir kontrolei, ir užtikrinta, jog siekiai virs veiksmais“, – pridūrė Italijos sveikatos instituto (TKS) atstovė Marina Magini.

Strateginio dokumento kūrimą koordinavo JA-CHRODIS projekto partneriai – NIJZ ir TKS.

Šiais metais Pasaulinė sveikatos diena yra skirta diabetui, tad šis dokumentas – tai postūmis imtis konkrečių, veiksmingų ir prieinamų kovos su diabetu strategijų.

 

Strateginį dokumentą galite rasti čia.

Daugiau informacijos: http://www.chrodis.eu/.

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...