Kviečiame teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai

Sveikatos apsaugos ministerija siekia plačiau paviešinti informaciją apie sveikatos sistemoje 2015 m. įvykdytas ar vykdomas veiksmingas antikorupcines iniciatyvas, taip skatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje, įvertinti veiksmingas antikorupcines iniciatyvas. Tarptautinei antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje, kuris, planuojama, vyks Sveikatos apsaugos ministerijoje 2015 m. gruodžio mėn. (data bus nurodyta papildomai), bus teikiami apdovanojimai už 2015 m. veiksmingas antikorupcines iniciatyvas. Maloniai kviečiame teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.

Veiksmingomis antikorupcinėmis iniciatyvomis laikoma veikla (akcijos, renginiai), kurios tikslas – korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2015 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos sistemoje: antikorupciniai projektai, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kitos korupcijos prevencijos veiklos ir priemonės, kurias siūloma įgyvendinti sveikatos sistemoje.

Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja antikorupcinių iniciatyvų atranką apdovanojimui.

Atrankai veiksmingas antikorupcines iniciatyvas (ne daugiau kaip dvi) gali teikti Sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniai padaliniai, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios viešosios ir biudžetinės įstaigos, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat įmonės, organizacijos, draugijos, asociacijos bei kitos organizacijos, atstovaujančios pacientų bei medikų bendruomenės interesus, farmacinės firmos, studentų organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, 2015 m. įgyvendinę (įgyvendinantys) ar teikiantys pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sistemoje įgyvendinimo ateityje.
Maloniai kviečiame iki šių metų spalio 31 d. (įskaitytinai) paštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius) arba el. paštu ministerija@sam.lt teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.

Paraiškoje turi būti nurodoma: išsamus veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos aprašymas (nurodant antikorupcinės iniciatyvos pilną pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį, esmę ir kt.); antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas (skaičiais arba kitokiais būdais pagrįsti antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumą – kas buvo atlikta/padaryta/pakeista, kokios priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra rezultatas ir nauda); siūlomų apdovanoti juridinių asmenų rekvizitai, fizinių asmenų vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos; kontaktinė informacija (adresas, el. pašto adresas, telefonas). Taip pat teikiant paraišką patvirtinama, kad fizinis asmuo, kurio antikorupcinė iniciatyva teikiama, yra nepriekaištingos reputacijos, kaip tai apibrėžta Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnyje (taikoma tik fiziniams asmenims) (laisva forma, įrašant tai patvirtinantį sakinį).

Visa informacija apie paraiškų teikimo sąlygas ir atrankos organizavimo tvarką skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje
http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/korupcijos-prevencija-sveikatos-sektoriuje

; atrankos dalyvių pageidavimu, išsiunčiama elektroniniu paštu arba faksu. Taip pat informacija teikiama tel. (8 5) 266 1415, (8 5) 266 1495, 205 3372.

 Dėkojame už aktyvų bendradarbiavimą.

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...