Leidimai dėl nuodingų medžiagų

Panevėžio visuomenės sveikatos centras primena, jog fiziniai ir juridiniai asmenys, planuojantys įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas, įrašytas į Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 „Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo“, privalo turėti „Leidimą įsigyti, parduoti at kitaip perleisti nuodingąją medžiagą“ (toliau – Leidimas). Leidimo išdavimo metu įvertinamas pareiškėjo pasirengimas vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su nuodingųjų medžiagų naudojimu: įvertinamas veiklos vykdymo vietos, patalpų tinkamumas; ūkinėje veikloje taikomos priemonės, saugančios darbuotojus nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis; ūkinės veiklos vykdytojo atitiktis kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimams bei kitos ūkinės veiklos sąlygos, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo nuodingųjų medžiagų galimo kenksmingo poveikio.

 

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti Leidimą, Centrui turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Centro išduotą planuojamos veiklos poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadą (prašymas išduoti šį dokumentą gali būti teikiamas kartu su prašymu išduoti „Leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą“).
  2. Dokumentą, įrodantį nuodingosios medžiagos pavadinimą, koncentraciją ir kiekį.
  3. Nuodingosios medžiagos saugos duomenų lapą.
  4. Dokumentą, įrodantį asmens kompetencijos atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 372 „Dėl nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir kitų priemonių, skirtų nuodingųjų medžiagų saugai užtikrinti, reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 372) reikalavimams.
  5. Dokumentą, įrodantį asmens reputacijos atitiktį Nutarimo Nr. 372 reikalavimams.
  6. Dokumentą (įmonės standartą ar kt.), nurodantį nuodingųjų medžiagų panaudojimo paskirtį, rūšį, technologiją, apskaitą ir vietą.

Sprendimas išduoti ar neišduoti Leidimo priimamas per 15 darbo dienų nuo dokumentų priėmimo dienos. Leidimas galioja 1 metus nuo jo išdavimo dienos.

Nuo 2015 m sausio 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 18 d. Centras yra išdavęs 48 „Leidimus įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą“.

 

 

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistas Povilas Bružas, tel. (8 45) 467 963, el. paštas: povilas.bruzas@paneveziovsc.sam.lt

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyr. specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...