Lietuvos medicinos biblioteka labai laukia Jūsų knygų!

Lietuvos medicinos biblioteka maloniai prašo visų sveikatos sistemos įstaigų pasidalinti savo leidiniais: knygomis, žurnalais, bukletais, lankstukais ir pan. Jūsų sukaupta informacija ne tik reikšmingai prisidės prie didžiausio Lietuvoje medicinos mokslo ir praktikos lobyno, bet ir praturtins skaitytojų žinias apie naujausius ir jau tapusius klasika asmens ir visuomenės sveikatos laimėjimus. Dėkojame, kad sveikatos informuotumą didinate kartu!

Jūsų leidinių laukiame tiesiogiai Lietuvos medicinos bibliotekoje (tel. (8 5) 261 6650, el. paštas nijole.jankauskaite@lmb.lt , www.lmb.lt ) arba Sveikatos apsaugos ministerijoje Ryšių su visuomene skyriuje (221 kab., tel. (8 5) 266 1411, natalja.samp@sam.lt , http://sam.lrv.lt)


Lietuvos medicinos biblioteka (LMB), įkurta 1944 m., yra didžiausia šalies medicinos ir gretimų mokslų (biologijos, psichologijos ir kt.) dokumentų saugykla. LMB fonduose sukaupta daugiau kaip 707 tūkst. spaudinių ir kitų informacijos laikmenų (mikrofilmų, garsinių regimųjų, kompiuterinių). Bibliotekoje nuo pat pirmųjų įkūrimo metų kaupiami ir saugomi senosios medicinos literatūros paminklai. Tai 5 tūkst. egz. fondas, kurį sudaro enciklopedijos, žinynai, vadovėliai nuo 16 a. iki 1917 m. Saugoma seniausios medicinos knygos ‘Commentariola medica et physica’, išleistos Vilniuje 1584 m., faksimilė. Surinkta garsiausių ikikarinių Lietuvos medikų P. Avižonio, J. Kairiūkščio, V. Kuzmos, V. Lašo, Pr.Mažylio ir kt. darbai. Taip pat saugoma bibliografo ir gydytojo Vl. Šimkūno kolekcija.

LMB 1993 m. tapo Pasaulinės sveikatos organizacijos dokumentacijos centru (PSO DC) ir depozitine biblioteka, nemokamai gaunančia pagrindinius šios organizacijos dokumentus.

LMB yra viena iš GELNET (Global Envirommental Library Network – Pasaulinis aplinkos apsaugos bibliotekų tinklas) narių. Gauna dokumentus ir iš kitų tarptautinių organizacijų – UNEP (United Nations Enviromental Program – Jungtinių tautų aplinkos apsaugos programos), ILO (International Labour Organization – Tarptautinės darbo organizacijos) ir kt.

LMB 1999 m. įsijungė į Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinį katalogą (LIBIS).
Nuo 2002 m. veikia kompiuterizuota skaitytojų registravimo sistema, kuri suteikia galimybę naudotis visų bibliotekų, LIBIS dalyvių paslaugomis.
2003 m. pradėjo veikti LMB elektroninis katalogas. Leidinius galima užsisakyti internetu.

LMB teikia metodinę pagalbą 15 Sveikatos priežiūros įstaigose esančioms bibliotekoms. Rengia tinklo darbuotojams seminarus, pasitarimus, rūpinasi jų profesiniu tobulėjimu.

LMB priklauso 4 filialai, kurie pradėti steigti aštuntojo dešimtmečio pradžioje medicinos mokslo centruose bei Panevėžio ir Klaipėdos ligoninėse. Filialų fondai yra adekvatūs mokslo centrų bei ligoninių profiliui. Filialai aptarnauja apie 50 proc. LMB skaitytojų.

LMB aptarnauja šalies medicinos darbuotojus: mokslininkus, gydytojus – praktikus, studentus ir visus, kuriems reikalinga medicinos literatūra.

Vartotojų – 6 099
Lankytojų – 22 357
Darbuotojų – 47
– specialistų – 32
Skaityklose darbo vietų – 120
– kompiuterizuotų – 19
Dokumentų fondas – 687 294
Visas fondas užima lentynų – 13 746 m.

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...