Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų saugos reikalavimai

Daugelis neformaliojo vaikų švietimo įstaigų tęsia savo veiklą ir per vaikų vasaros atostogas. Panevėžio visuomenės sveikatos centras primena, kad neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla gali vykdyti veiklą tik gavusi nustatyta tvarka leidimą – higienos pasą. Prieš vykdydami minėtą veiklą, visi darbuotojai, laisvasis mokytojas, vykdantis neformaliojo vaikų švietimo programas, turi būti pasitikrinę sveikatą bei įgiję žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais. Taip pat svarbu, kad mokiniai iki 18 metų neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą ir būtų pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

 

Centro specialistai, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimais (toliau – HN 20:2012), 2014 metais Panevėžio apskrities neformalaus švietimo įstaigose atliko 29 patikrinimus, iš kurių beveik 38 proc. nustatyti pažeidimai. Vaikų neformalaus ugdymo įstaigose dominuoja patalpų įrengimo pažeidimai ar netinkamai prižiūrimos patalpos bei įrenginiai.

Per 5 š. m. mėn. Centro spacialistai, vykdydami periodinę tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (pagal planą), atliko 7 patikrinimus, iš jų 1 nustatyti šie HN 20:2012 pažeidimai: dalis darbuotų nepasitikrinę sveikatos, nepateikti vaikų sveikatos pažymėjimai, nelygi grindų danga.

 

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Grimaliauskienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: rasa.grimaliauskiene@paneveziovsc.sam.lt

 

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...