Pakeistas ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ yra patvirtintas naujas Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas.

Panevėžio visuomenės sveikatos centras dalyvauja ekstremaliųjų įvykių valdyme bei konsultuoja Centro kompetencijos klausimais suinteresuotas institucijas – Panevėžio apskrities savivaldybių administracijas bei kitus ūkio subjektus, susijusius su ektremaliųjų įvykių prevencija ar sprendimams dėl ekstremalaus įvykio likvidavimui tinkamų priemonių taikymo. Ekstremalieji įvykiai skirstomi į 4 grupes pagal įvykio apibūdinimą: įvykis, dėl kurio nukentėjo žmogus; įvykis, dėl kurio sutrikdytos gyventojų socialinės sąlygos; įvykis, dėl kurio padarytas poveikis aplinkai; kitas, pirmiau nepaminėtas, įvykis.

Sąraše patikslintos užkrečiamosios ligos bei pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) patekimo į aplinką sąvokos, kai yra fiksuojamos žmonių žūtys ar mirtis. Papildytas įvykių apibūdinimas, kai sutrikdoma gyventojų sveikata dėl kokio nors kito biologinės kilmės įvykio, kuris gali greitai išplisti ar sunkiai paveikti visuomenės sveikatą savivaldybės teritorijoje ir kuriam reikia koordinuoto tarpinstitucinio atsako bei pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) patekimas į aplinką. Gaisro bei kito gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio įvykių kritinė riba papildyta, įvedant žuvusiųjų žmonių skaičių dėl šių įvykių. Antroji įvykių grupė, dėl kurių sutrikdomos gyventojų socialinės sąlygos papildyta įvykiais, dėl kurių neplanuotai nutraukiamas kelių, geležinkelio, oro ir vandens transportas ne mažiau kaip 4 val. Patikslintas įvykio apibūdinimas, kai nutraukiamas geriamojo vandens tiekimas ne tik stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, bet ir socialinės globos įstaigoms. Sąraše patikslintos įvykių, kai nutraukiamas interneto, viešųjų fiksuoto telefono ryšio bei viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sąvokos.

Trečiojoje įvykių grupėje, apibūdinančioje įvykius, dėl kurių padarytas poveikis aplinkai, patikslintas įvykių apibūdinimas miškams, vandens telkiniams, žemės paviršiui, aplinkos orui, žemės ūkio ar kitiems laukiniams augalams bei gyvūnams dėl pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) patekimo į aplinką. Naujai apibūdintas įvykis, kai dega neeksploatuojamas ar eksploatuojamas durpynas, nurodant mažesnį bendrą pažeistą plotą. Poveikis gyvūnams apibūdintas, patvirtinant ypač pavojingos gyvūnų ir paukščių užkrečiamosios ligos faktą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai randamas nugaišęs ne mažiau kaip 1 ūkinis gyvūnas ir paukštis dėl užkrečiamosios ligos.

Daugiausiai papildyta ketvirtoji įvykių grupė – kitas, pirmiau nepaminėtas įvykis, ypač kai šių įvykių padariniai susiję su pavojumi žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai. Įvertintas pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) patekimas į gyvenamąją aplinką, kai viršijama paros didžiausia leidžiama koncentracija; kai randamas įtartinas radinys su pavojinga chemine medžiaga ir (ar) mišiniu (preparatu) arba nenustatytos kilmės medžiaga. Įvertinta galima orlaivio, laivo avarija; pastatų, užimančių didesnę negu 5000 m2 teritoriją, sugriovimo faktas bei kitas nepaminėtas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kai nukenčia ne mažiau kaip 50 žmonių. Taipogi numatyti kriterijai, kai kyla pavojus pavojingajam ar valstybinės reikšmės objektui ir valstybės saugumui.

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Regina Abromaitytė, tel. (8 45) 467 963, el. paštas: regina.abromaityte@paneveziovsc.sam.lt

 

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...