Panevėžio miesto ir rajono mokyklų higienos būklė 2015 metais

Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimais (toliau- HN 21:2011), 2015 metais Panevėžio miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklose atliko 38 periodines (planines), 6 operatyviąsias (neplanines), 2 operatyviąsias pagal gautus skundus ir 11 grįžtamųjų (neplaninių, siekiant išsiaiškinti, ar pašalinti ankstesnės kontrolės metu nustatyti pažeidimai) Tiesioginių valstybinių visuomenės sveikatos saugos kontrolių.

Patikrintose Panevėžio miesto ir rajono mokyklose pažeidimų mažėja, tačiau kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2015 metais, pažeidimų pobūdis išlieka panašus.

Periodinės kontrolės metu, iš visų patikrintų Panevėžio miesto ir rajono mokyklų, pažeidimai buvo rasti net 44,73 proc. mokyklų, iš kurių: 34,21 proc. mokyklose nustatyta, kad nesilaikoma higienos reikalavimų patalpoms ir jų įrengimui (mokyklų patalpų grindų danga nelygi, apsunkintas valymas ir dezinfekcija), 21,05 proc. mokyklų netiekiamas karštas vanduo į prausyklas prie valgyklos, dušus, tualetus, 7,9 proc. mokyklų bendram dirbtiniam apšvietimui mokymo klasėse, kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėse tebenaudojamos kaitrinės lempos.

21,05 proc. Panevėžio miesto mokyklų nesutvarkyti ir nelygūs bėgimo takai, saugia danga nepadengtos futbolo ir universalios aikštelės sportiniams žaidimams bei lengvosios atletikos rungtims.

Dvejose Panevėžio miesto ir trijose Panevėžio rajono mokyklose atsakingiems asmenims už rastus pažeidimus buvo surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolai ir skirtos piniginės baudos.

4 Panevėžio miesto mokyklos – Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija, Panevėžio „Aušros“ progimnazija, Panevėžio „Vilties“ progimnazija, Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla ir 1 Panevėžio rajono – Miežiškių pagrindinė mokykla, kurioje vykdomas pradinis ugdymas, neįgyvendina visų HN 21:2011 reikalavimų ir iki šiol neturi leidimo – higienos paso bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veiklai.

 

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Grimaliauskienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: rasa.grimaliauskiene@paneveziovsc.sam.lt

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...