Radiacinės saugos žinios mokytojams

Radiacinės saugos centro atstovai susitiko su Utenos apskrities mokytojais, mokiniams vedančiais žmogaus saugos pamokas. Susitikimas organizuotas bendradarbiaujant su Utenos švietimo centru, kurio iniciatyva į renginį atvyko įvairių Utenos apskrities mokyklų mokytojai. Seminaro metu buvo atkreiptas mokytojų dėmesys į radiacinės saugos kultūros svarbą mokymo įstaigose, mokinių žinių lygį (ką jie turėtų žinoti apie jonizuojančiąją spinduliuotę) bei pristatyti metodai, kaip radiacinės saugos temomis galėtų būti supažindinami skirtingo amžiaus moksleiviai.

Dažnai trūksta aiškaus supratimo, kad jonizuojančioji spinduliuotė yra mus supančio pasaulio dalis ir ji naudojama įvairiose srityse – ne tik atominės energijos gamyboje, bet ir rentgenodiagnostikoje, branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje, pramonėje, atliekant mokslinius tyrimus ir pan. Siekiant, kad žmonės suvoktų ne tik grėsmingą jonizuojančiosios spinduliuotės pavojų, bet ir tai, kad ji gali būti saugiai naudojama, Europos Komisijos iniciatyva Europos Sąjungos šalių mokytojams buvo parengtas moksliškai pagrįstas ir objektyvus informacijos vadovas – komplektas „Spinduliuotė ir radiacinė sauga“, skirtas mokymo įstaigoms, į kurių atitinkamas mokymo programas įtrauktos radiacinės saugos temos. 2000 m. Radiacinės saugos centrui bendradarbiaujant su Švedijos radiacinės saugos institutu šis leidinys buvo išverstas į lietuvių kalbą ir pritaikytas lietuviškoms mokykloms. 2000 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija leido naudoti leidinį „Spinduliuotė ir radiacinė sauga“ mokyklose įvairaus amžiaus vaikus supažindinant su jonizuojančiąja spinduliuote ir radiacine sauga. Bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija šio leidinio kopijos buvo išdalytos visoms Lietuvos mokykloms, o mokytojai skatinti naudotis leidiniu pristatant mokiniams aktualias radiacinės saugos temas. Nors renginyje dalyvavo 11 mokyklų mokytojai, tačiau tik retas kuris užsiminė, kad, rengdamasis pamokoms apie ekstremalias situacijas, naudojasi leidiniu „Spinduliuotė ir radiacinė sauga“.

Radiacinės saugos centras siekia šviesti visuomenę radiacinės saugos klausimais, o ypač – formuoti jaunimo suvokimą apie radiacinę saugą. Moksleivių švietimas radiacinės saugos temomis jau prieš keletą dešimtmečių tapo aktualus įvairiose užsienio šalyse (Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prancūzijoje, Ukrainoje, Japonijoje ir kt.). Už radiacinę ar branduolinę saugą atsakingos institucijos, bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis (pvz., aplinkos apsaugos agentūromis, laboratorijomis, institutais ir pan.), rengia metodinę medžiagą, kaip mokytojai turėtų pristatyti moksleiviams jonizuojančiąją spinduliuotę.

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...