Skundų skaičius kasmet vis didėja

Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) specialistai kasmet gauna vis daugiau fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų bei pranešimų (toliau – Skundai). Praėjusiais metais Centras gavo 95 Skundus, kai 2013-2014 m. atitinkamai 74 ir 81. Pastaraisiais metais apie 80 proc. Skundų gaunama tiesiogiai pareiškėjui kreipiantis į Centrą.

2015 m. Centras gavo daugiau nepagrįstų Skundų (60 proc.), kai 2014 m. – 57 proc. Diferencijuojant praėjusiais metais išnagrinėtus Skundus pagal kompetenciją, matyti, kad didžioji dalis (80 proc.) Skundų gauta dėl Centro kontroliuojamų objektų, paslaugų ar sričių, iš kurių 42 proc. buvo pagrįsti.

Praėjusiais metais asmenys dažniausiai skundėsi dėl policijos areštinių, švietimo įstaigų ir dėl objektų, skleidžiančių stacionarų triukšmą (atitinkamai 18, 10 ir 10 Skundų), iš jų pusė buvo pagrįsti.

Išanalizavus išnagrinėtus Skundus pagal priežastis, pastebima, kad daugiausiai Skundų buvo dėl netinkamo patalpų įrengimo (14 Skundų), dėl netinkamos patalpų ir įrangos priežiūros (12 Skunų), dėl stacionarių triukšmo šaltinių keliamo akustinio triukšmo (9 Skundai).

Išnagrinėjus gautus Skundus nustatyta, kad pažeistos 26 teisės aktų nuostatos, iš kurių daugaiu nei trečdalis visų pažeidimų sudarė Lietuvos higienos norma HN 37:2009 „Policijos areštinės: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.V-820 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 37:2009 „Policijos areštinės: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Primename, kad asmenų Skundus, atitinkančius Centro kompetenciją, galima pateikti adresu, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 461 081, el. paštas: info@paneveziovsc.sam.lt bei jo teritoriniuose padaliniuose: Biržuose, Kupiškyje, Pasvalyje ir Rokiškyje. Skundus galima pateikti žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu institucijos elektroninio pašto adresu.

Daugiau informacijos apie asmenų Skundų nagrinėjimo tvarką galite rasti Centro interneto svetainėje (http://paneveziovsc.sam.lt, skyriuje „Paslaugos“).

 

                   Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: vida.vyciene@paneveziovsc.sam.lt

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...