Suaugusiųjų socialinės globos įstaigos – pilnavertis gyvenimas

Šiandien, kai statistika byloja apie sparčiai senstančią Lietuvos visuomenę, su socialine suaugusių žmonių globa susiję klausimai tampa ypač aktualūs. Sveikatos apsaugos viceministrės J. Zinkevičiūtės pavedimu šių metų lapkričio-gruodžio mėnesiais visuomenės sveikatos centrai vykdė operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose. Rezultatai buvo aptarti seminare-viešojoje konsultacijoje.

Renginio metu buvo aptartos socialinės globos įstaigose gyvenančių suaugusiųjų žmonių problemos, iššūkiai ir, svarbiausia, galimybės gyvenimą jose paversti kiek įmanoma pilnavertiškesnį. Renginyje neapsiribota vien tik visuomenės sveikatos saugos klausimais, buvo gvildentos ir žmogaus teisių, paslaugų kokybės, pagyvenusių žmonių sveikatos stiprinimo temos.

Įžanginį žodį tarė sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė, kuri, visų pirma, padėkojo socialinių paslaugų teikėjams už atsidavimo reikalaujantį darbą bei paragino visas atsakingas institucijas ieškoti galimybių, kad Lietuvoje šiai sričiai būtų skiriamas deramas dėmesys. Pranešimus skaitė ir savo srities informacija pasidalijo Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovai.

 

Sveikatos saugos pažeidimų mažėja

Reikalavimus suaugusiųjų socialinės globos įstaigų įrengimui ir paslaugų teikimui nustato Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje nustatyti reikalavimai teritorijai, patalpų įrengimui ir priežiūrai, maitinimo organizavimui ir kiti.

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimų duomenimis, daugiausiai pažeidimų (31 % tikrintų įstaigų) nustatyta socialinės globos įstaigose, kuriose globojami psichinę negalią turintys asmenys. Senų žmonių globos įstaigose higienos normų pažeidimų nustatyta tik 4 % tikrintų įstaigų ir šis rezultatas džiugina, nes dar prieš trejus metus higienos reikalavimų neatitiko beveik pusė šių įstaigų.

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad senų žmonių socialinės globos namuose vis dar pasigendama aplinkos, pritaikytos senyvo amžiaus žmonėms: trūksta pagalbinių priemonių ir įrangos, padedančios išlaikyti gyventojų nepriklausomumą nuo personalo ir išsaugoti galimybę patiems apsitarnauti ir judėti – liftų, keltuvų, turėklų. 

Socialinės globos įstaigose ar šių įstaigų skyriuose, kuriuose globojami negalią (senatvinę silpnaprotystę, Alzhaimerio ligą) turintys ar lėtinėmis psichikos ligomis sergantys asmenys, nustatomų pažeidimų pobūdis mažai keičiasi – dažniausiai nustatomas baldų (individualių spintelių, kėdžių) trūkumas, neužtikrinamas asmenų privatumas prausiantis, naudojantis tualetu, netinkama patalpų priežiūra.

 

Nepritaikyta aplinka ir kiti orumo pažeidimai

Seminare akcentuota, kad turi būti užtikrinamos žmonių su psichine negalia teisės į prigimtinį orumą ir sveikatos apsaugą, sukurta jiems pritaikyta aplinka. Tuo tarpu kai kuriose globos įstaigose globotiniams neskiriami būtini baldai (kėdės, spintelės), motyvuojant agresyviu elgesiu, taip pat neužtikrinamas privatumas naudojantis higienos kambariu.

Socialinės globos paslaugų teikėjams siūloma problemą spręsti labiau pritaikant aplinką, o ne „atimant“ iš žmonių priemones. Pavyzdžiui, baldai kambariuose gali būti tvirtinami prie grindų, sienų (jei kyla grėsmė, kad jie gali būti mėtomi), baldai turi būti masyvūs, minkšti, o duryse gali būti įrengiamos specialios spynos, kurias prireikus būtų galima atrakinti iš išorės, ir pan.

VVSC specialistai pastebi, kad globos įstaigose dažnai neužtikrinamas asmenų, sergančių  Alzhaimerio liga ar senatvine silpnaprotyste, privatumas – neretai šių asmenų sveikatos patikrinimai ar higienos procedūros atliekamos prie atvirų durų, įstaigose nėra arba nenaudojamos širmos.

Seminare taip pat buvo atkreiptas dėmesys ir į pagyvenusių asmenų fizinio aktyvumo būtinybę, pristatyti šiems žmonėms tinkami fizinio aktyvumo būdai.

 

Laukia siūlymų

Sveikatos apsaugos viceministrė, išklausiusi skirtingų institucijų atstovų pranešimus,  paragino socialinės globos paslaugų teikėjus ieškoti bendro supratimo apie tai, kas yra žmogaus orumas, ir kaip jį reikėtų užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos prigimtinės žmogaus teisės. Ieškodama galimybių tobulinti šią sritį, ji pabrėžė, kad dalį problemų būtų galima išspręsti tobulinant teisės aktus, pavyzdžiui, į higienos normą įtraukiant reikalavimus, susijusius su patalpų pritaikymu skirtingus poreikius turintiems asmenims, priemonių, skirtų asmens orumui užtikrinti, įgyvendinimu.

Tad socialinės globos paslaugų teikėjai, taip pat atsakingų institucijų atstovai raginami būti aktyvūs ir raštu išsakyti savo siūlymus ir mintis apie tai, kokias jie mato galimybes gerinti socialinių globos įstaigų gyventojų padėtį. Šios informacijos viceministrė laukia iki 2016 m. sausio 7 d. el. paštu jadvyga.zinkeviciute@sam.lt .

 

 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja

Asta Razmienė

Tel. (8 5)2649659

El.p. asta.razmiene@vilniausvsc.sam.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Komunikacijų poskyrio vedėja

Lina Grinytė-Jauniškienė

Tel. (8 5) 264 9651

Mob. tel. 8 659 56255

El. p. lina.grinyte@vilniausvsc.sam.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...